Babs Gerard Bol Trouwambtenaar

Babs Gerard Bol Trouwambtenaar

Oh - Hey you!

Welkom bij BABS Gerard Bol,

Het is dierbaar en dankbaar om op spraakmakende wijze op de uiterste levensmomenten al sprekende en schrijvende een rol te mogen spelen. Dat doe ik al vanaf 2012 op een wijze die zeer wordt gewaardeerd door de opdrachtgevers.

Maar als ‘Gerard Bol SpraakMaker’ ben ik op veel meer terreinen actief, kijk hieronder maar naar wat er bij de ‘Overige diensten’ is vermeld. Bij elke dienst geef ik ook een altijd ervaringen weer die me zijn bijgebleven. Maar je kan bij elke ‘dienst’ ook de reviews van de opdrachtgevers lezen. Als een rode draad lopen door mijn werkzaamheden de sleutelwoorden: betrokkenheid, creatief en beeldend taalgebruik, interactief, groot empathisch vermogen, humor, improviserend vermogen, stem die boeit en bindt, verbindend.

Gerard Bol, anders dan anderen! Ervaar het zelf!

Babs Gerard Bol Trouwambtenaar

Zeewinde 25
2224 GL Katwijk

06 – 363 167 03

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here