Delen

Ga naar de bride to be weddingplanner:

Bezoek een trouwbeurs!

voordelen trouwen voor je baan en carriere

De voordelen van trouwen voor je baan en carrière

De voordelen van trouwen…

Einstein hoeft niet op te merken dat het huwelijk een grote invloed heeft op jouw professionele succes. De voordelen van trouwen zijn legio. Mensen met een leuk huwelijksleven blijken vooruitgang te boeken in hun carrière en nemen hun verantwoordelijkheid serieuzer dan de rest. Er zijn zeker voor- en nadelen van getrouwd zijn. Hier hebben we opgesomd hoe het huwelijk jouw professionele succes en leven beïnvloedt

Factoren die een verschil maken in zakelijk succes als je getrouwd bent. Hier en daar worden uitersten benoemd van het totale plaatje. Dat is alleen bedoeld om “de spijker op de kop te slaan” niet om zwart-witte tegenstellingen op te zoeken.

1. Verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel

In landen als India, waar het huwelijk veel meer is dan het binden van harten, is een toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel zichtbaar bij getrouwde mensen. Singles zijn vaak onbezorgd en minder gestrest over hun job. Voor hen is een baan slechts een middel om hun zakgeld te verdienen. De verdiensten worden vooral uitgegeven aan shoppen, feesten en gezellige uitjes.  Dit is niet het geval bij getrouwde mannen en vrouwen. Zij genieten van de voordelen die trouwen je biedt. Meer

Het huwelijk brengt twee families samen in India. De behoefte aan geld en veiligheid neemt daardoor toe. Getrouwde mannen moeten zich zorgen maken over hun baan omdat het ook hun status binnen het gezin bepaalt.

Getrouwde mannen moeten zowel de verantwoordelijkheid van hun ouders als hun kinderen op zich nemen. Dit maakt hen dubbel verantwoordelijk en ze hebben de neiging om extra actief en ambitieus te zijn in hun werk. Ze hebben het geld nodig en zorgen ervoor dat ze het zuurverdiende geld volledig recht doen. In de Nederlandse cultuur liggen de verhoudingen meestal anders. Maar dit voorbeeld illustreert hoe diep verantwoordelijkheid je kan raken.

2. Georganiseerde persoonlijkheid

Alleenstaanden leiden een zorgeloos leven. Daar staat tegenover, dat getrouwde mannen en vrouwen zichzelf moeten organiseren. Omdat ze bij hun gezin wonen, hebben ze geen andere keuze dan goed georganiseerd te zijn. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Dat is de reden waarom de meeste getrouwde mannen en vrouwen hun kantooromgeving goed op orde kunnen houden. Ze zorgen ervoor dat er voor alles een plek is. Ze besteden ook tijd aan het opruimen van afval en het ordenen van zaken. Meer

Singles leiden hun leven alleen. Dit maakt ze onzorgvuldiger, ze hoeven geen rekening tye houden met de wensen, eisen en onhebbelijkheden van een partner of een gezin. Dit betekent dat alleenstaande en ongeorganiseerde personen niet in aanmerking komen voor hogere functies in het bedrijf. Dit is een eenrichtingshuwelijk dat je carrière negatief beïnvloedt en je niet op het pad van succes brengt.

3. Professionele ambities zijn hoger

Nog meer voordelen van trouwen. Als je alleen bent, zijn je behoeften minder en alleen gekoppeld aan jezelf. Dat is niet het geval als je eenmaal getrouwd bent. Aangezien iedereen zijn of haar echtgenoot(e) en kind een goed leven en veiligheid wil geven, zul je zeker een groter verlangen hebben om vooruitgang te boeken in jouw carrière. De grotere ambities helpen een medewerker om meer toegewijd te zijn aan haar of zijn vak.

Een getrouwde man of vrouw zal ervoor zorgen dat ze zich houden aan de maatstaven van het bedrijf. Ze weten hoe het afwijken van deze normen ertoe kan leiden dat ze hun bron van inkomsten verliezen. En ze zijn doorgaans stipter omdat ze de verloren tijd niet kunnen compenseren. Ze zijn ook een goed voorbeeld voor toekomstige medewerkers. Ben je op zoek naar een leuke baan. Click

4. Beter in sociale omgang met anderen

Goede mensvaardigheden spelen een belangrijke rol bij het goed functioneren van elke organisatie. Communicatie, coördinatie en teamgeest zijn slechts enkele van de prominente facetten van people skills. Een organisatie heeft een hiërarchie en mensen op verschillende niveaus moeten samenwerken en coördineren om het werk gedaan te krijgen.

Als mensen een vrijgezellenleven leiden, hoeven ze met minder mensen in het gezin rekening te houden. Het is geen uitdaging om met naaste familieleden om te gaan. Dat is niet het geval als je getrouwd bent.

Getrouwde personen hebben te maken met verschillende familieleden, van echtgenoot en kinderen tot en met verdere familieleden. Je hebt een andere benadering nodig om met relaties op verschillende niveaus om te gaan en met iedereen de vrede te bewaren.

Aangezien getrouwde mensen ervaring hebben met het omgaan met hiërarchie in relaties, vinden ze het niet moeilijk om de hiërarchie in hun professionele kringen te begrijpen. Dit helpt hen om met meer begrip om te gaan met hun teamgenoten en junioren. Zo staat een getrouwde persoon bekend als een betere leider en coördinator.

5. Bij voordelen van trouwen past ook de behoefte aan tijd met familie

De meeste organisaties verwachten dat hun werknemers loyaliteit aan het bedrijf tonen. Ze kunnen zelfs verwachten dat de individuen extra tijd en moeite besteden tijdens een crisis of noodsituatie. Voor getrouwde mensen is dit niet altijd mogelijk. Getrouwde mannen en vrouwen moeten de huishoudelijke taken delen. Zo zie je maar welke voordelen trouwen kan opleveren. Ze hebben een aantal plichten jegens hun families en ze kunnen zeker geen concessies doen aan deze plichten. Natuurlijk heeft een leuke baan ook invloed op jouw budget voor de wedding

Getrouwde mannen en vrouwen verwachten vrije weekenden en intermitterend verlof om hun huishoudelijke verantwoordelijkheden aan te pakken. Sommige organisaties zien dit misschien als een nadeel, maar dat is niet het geval. Deze ene negatieve eigenschap zou niet de carrière en toekomst van getrouwde mensen moeten bepalen, aangezien het huwelijk ook veel positieve veranderingen in de individuen teweegbrengt. Het maakt ze socialer en begripvoller.

6. Behoefte aan meer veiligheid

Als je de capaciteiten om risico’s te nemen van alleenstaanden en getrouwde mensen vergelijkt, zul je zien dat alleenstaanden makkelijker een risico nemen. Je hebt niet veel intelligentie nodig om de logica achter dit simpele feit te begrijpen. Aangezien voor getrouwde mensen meer op het spel staat ​​als ze een risico nemen, proberen ze dergelijke risico’s op hun werk te vermijden.

De meeste werknemers zoeken op de lange termijn werkzekerheid. Ze zoeken naar banen met grotere voordelen en gestage groei. Getrouwde mensen zijn bereid een laagbetaalde baan aan te houden als deze stabiel en betrouwbaar is. Dat maakt getrouwde mensen loyalere medewerkers in organisaties.

7. Minder flexibiliteit op het werk

Flexibiliteit is een voorwaarde in veel moderne beroepen. Werkgevers verwachten van hun werknemers dat ze onregelmatige uren werken en passen hun werkschema’s aan de eisen van moderne klanten aan. Minder flexibiliteit bij medewerkers resulteert vaak in een trage groei van een organisatie. Tijdgerelateerde flexibiliteit is slechts één aspect van moderne beroepen.

Moderne organisaties zoeken ook individuen die bereid zijn om naar verschillende plaatsen over de hele wereld te reizen. Veel getrouwde mannen en vrouwen vermijden dergelijke zakenreizen liever. Dit beperkt hun groeibereik. Omdat getrouwde mannen en vrouwen andere verantwoordelijkheden hebben, neemt hun carrière een backstage. Minder flexibiliteit is een groot nadeel van getrouwde individuen.

8. Meer geduld

Het huwelijk betekent niet dat je je aan één persoon moet aanpassen. Vaak betekent het gewoon dat je je hele leven moet herstructureren. Je moet relaties opbouwen en inspanningen leveren om deze nieuwe relaties te onderhouden. Hoewel aanpassen aan familie en vrienden gemakkelijk kan zijn, is het niet hetzelfde als nieuwe relaties opbouwen en ervoor zorgen dat deze intact blijven.

Een persoon moet een hoog niveau van begrip ontwikkelen om met nieuwe relaties om te gaan en deze in goede verstandhouding te onderhouden. Ook dat is een van de voordelen van trouwen. Dit bouwt natuurlijk geduld op bij de meeste mensen. Het leert hen om geen voorbarige conclusies te trekken en meer met anderen samen te werken. Dit is een zeer belangrijke eigenschap die zorgt voor de groei en ontwikkeling van een persoon in een bepaald beroep.

9. Emotionele stabiliteit in een gelukkig huwelijk

De emotionele toestand van een getrouwd persoon heeft een grote invloed op zijn gedrag op kantoor. Het heeft ook een grote invloed op haar of zijn houding en vaardigheden. Een gelukkig huwelijksleven brengt emotionele stabiliteit met zich mee. Het helpt mensen zich op hun werk te concentreren en alle professionele problemen rationeel aan te pakken.

Echter, als individuen niet gelukkig zijn met hun huwelijksleven, blijkt dit opnieuw uit de manier waarop ze zich op hun werkplek gedragen. Ze zullen ongetwijfeld meer gespannen en bezorgd zijn. De huishoudelijke zorgen beletten hen zich te concentreren op hun toekomstige doelen. De rusteloosheid maakt ze prikkelbaar en dit heeft invloed op de manier waarop ze met mensen omgaan. Mensen met een stressvrij gezinsleven hebben grotere ambities voor de toekomst van hun loopbaan.

10. Gezondheid en de impact ervan door het huwelijk

Dat is een beetje een kip- of een ei verhaal. Onderzoek link laat zien dat getrouwde mensen gezonder zijn. Maar hoe komt dat? Leven ze gezonder omdat ze getrouwd zijn? Of is de kans op een huwelijk groter voor personen die een gezond leven leiden? Uit het onderzoek van Psychology today valt op te maken, dat BMI en gezondheid minder invloed heeft op de partnerkeuze dan je wellicht denkt. Een verklaring die wordt gegeven is dat gewicht en gezondheid tegenwoordig minder belangrijk wordt beoordeeld zijn dan oudere generaties dat deden. We vinden opleiding, inkomen en of iemand werkt heeft tegenwoordig belangrijker.

Hoewel het huwelijk niet bepaalt of iemand zal falen of slagen in zijn carrière, heeft het zeker een grote invloed op iemands succes. Er zijn maar weinig mensen die het geluk hebben om ondersteunende partners te hebben die verantwoordelijk zijn voor hun succes en groei.

Dit kan ook interessant voor je zijn:

weddingplanner jaarboek gratis bij weddingfair

Jouw eerste cadeau: het Bride-to-be WeddingPlanner Jaarboek.

Dat kan alleen bij WeddingFair, omdat wij vinden dat bij een huwelijk een cadeau hoort. Bij een bezoek aan een van onze trouwbeurzen krijgt het bruidspaar het Jaarboek van de Bride to be weddingplanner cadeau!